Yangın Kapısı

Yangın Kapısı Detayları

Yangın kapıları yangın merdivenlerinin duman ve alevden korunması, yangın zonları arasında yangın ve dumanın geçişinin önlenmesi için kullanılan insanların can ve mal güvenliğini sağlayan pasif yangın önlemlerinin en önemli parçasıdır. Bir yangının yayılmasını önleyerek insanların tahliyesi için güvenli bir hacım oluşturan yangın kapıları, pasif yangın korunum sistemlerinin en önemli öğesidir. Yangın kapıları, yangının kontrol altına alınmasında hayati bir rol oynar. Yangın kapıları; oluşabilecek hasarı ve olası mali kaybı azaltması açısından bü- yük önem taşır. Pasif yangın koruma sistemlerinde, yangının yayılmasını yavaşlatma esas alınır. Binalar, yangına dayanıklı malzemelerle oluşturulan ve yangın kapı- larıyla korunan yangın bölümlerine ayrılır. Yangın; belirli bir zaman aralığı için tek bir bölgede sınırlandırılarak, ikinci bir alanın yanması engellenerek, yangının yayılması ile dumanın ve alevlerin hareketi kısıtlanır. Yangının etkin olarak kontrol altına alınması ve yayılma hızının düşürülmesi, bina içinde bulunanlar için risk faktörünü azaltır. Yangın kapıları dört ana amaca hizmet eder.

  • Normal bir kapı olarak kullanılmak;
  • Bir yangın sırasında güvenli çıkış sağlamak;
  • Yangının yayılmasını engellemek;
  • Canı ve malı korumak.

Kalite kavramı şirket kültürümüzün ve çalışan sorumluluğumuzun vazgeçilmez parçasıdır. En üst düzeyde tüm iş birimlerinin kalite performansını korumak üzere aşağıdaki amaçlar takip edilir:
• Müşteri ihtiyaç ve beklentilerine uygun, kaliteli ürünleri zamanında sunmak.
• Kalite amaçları doğrultusunda tüm çalışanlarımızın eğitimlerinin ve verimliliklerinin iyileştirilmesi
• Çalışma ortamının güvenli ve etkin olması konusunda tüm süreçlerin iyileştirilmesini teşvik etmek.
• Çalışanlarımızın grup becerilerini geliştirmek etkinliklerini korumak için politikalarımızın periyodik olarak gözden geçirilmesi.


Yangın Kapısı sayfası toplamda 679 kez ziyaret edildi.