Cam

Cam Detayları

Cam Tarihi 

Camın ne zaman keşfedildiğine dair bir bilgi bulunmamakla birlikte, M.Ö. 2000 li yıllarda doğu ülkelerinde kullanıldığı bilinmektedir. Bugüne kadar rastlanan en eski cam reçetesi,  M.Ö.  668 yılına aittir ve Mısır firavunlarının birinin mezarında bulunmuştur.

Cam üretimi Romalılar döneminde Mısır`dan Avrupa`ya ithal edilmiştir.Romalılar`ın geliştirdiği üretim teknikleri, Ortaçağda Venedikliler tarafından bir sanat haline getirilmişve yine Venedikliler tarafından 13.yüzyılda ayna yapımı keşfedilmiştir.

Camın gelişim süreci Venedikliler ile bitmemiştir.Üretim tekniklerindeki gelişmeler camın yaşamındaki  her alana yayılmasını sağlamış,cam yaşamdaki her alana yayıldıkça üretim tekniklerinin gelişimi hızlanmıştır. Bugün `Float` teknolojisi ile en karmaşık seviyelerine  ulaşmıştır.

Yüzyıllar öncesinin mutfak malzemesi ve pencere 
camı olarak kullanılan cam,artık çelik konstrüksiyon ile birlikte beton binalara bir alternatif olmaya başlamıştır. Doğada bol miktarda bulunan   kum kireç taşı ve soda camın ana maddelerini oluşturur. Hammaddelerinin ve üretiminin ucuz olması geri dönüşümünün ve yeniden kullanabilirliliğinin ise %100 oranda, maliyetinin ise düşük olması, camın her alanda rakipleirni ortadan kaldırmıştır


Cam sayfası toplamda 772 kez ziyaret edildi.